Pages

Ads 468x60px

 • ۱۳۹۱ مرداد ۱۴, شنبه

  هیچ دژخیمی را از خشم آنان گریزی نیست


  هیچ دژخیمی را از خشم آنان گریزی نیست
  ازقدیم گفتند توبه گرگ مرگ است و بس . من خطابم  سبزهای واقعی وطنم  است نه علفهای هرزه ولایت جهل و جنایت . آن نوشته های که در پارانتزمیاورم قسمتهای از مقاله است که در سایت کلمه چاپ شده است. یعنی سایت ظاهرأ سبزها ولی باطلش اکثریتی و توده و سبزاللهی های که با ولایت فقیه بودند و هستند و خواهند بود .

  سایت کلمه که امروز معروف به سایت سبزها است همان چیزهای که خمینی دجال خورده بود اینها  بالا آوردند ولی با یک فرق اساسی نه به اسم خمینی دجال و یا خامنه ای جلاد بلکه به اسم سبزها . سایت کلمه : ( دولتمردانی که فریبِ حمایت از این سازمان را می‌خورند تنها دیوار بی‌اعتمادی میان ملت‌ها را بالا می‌برند و خاطرات تلخ سیاست‌های ضدایرانی همچون کودتای ۲۸ مرداد را در اذهان مردم زنده می‌کنند.) باید گفت ای جلاد دیروز  و مظلوم امروز از  کدام ملتها حرف میزنی ؟ همان ملت که سی و چند سال است بهش تجاوز کرده اید؟ ویا بالای دارفرستاده اید؟ و یا از دانشگاه به سلولهای ضد بشریتان بردید؟ و یا هزاران بلای دیگری بسرش آورده اید؟ این اراذل شرم را خوردند و حیا را به سرکشیدند . ببینید دوستان. بی شرمی را نگاه کنید سایت کلمه نوشته است : خاطرات تلخ سیاست‌های ضد ایرانی همچون کودتای ۲۸ مرداد را در اذهان مردم زنده می‌کنند . واقعأ آدم میماند که با چه زبانی جواب این اوباشها را بدهد مگر امام دجالتان نبود میگفت  خوب شد مصدق از استعمار سیلی خورد ای سبزاللهی های منفور این را بدانید منفورتر از شماها در هیچ جای دنیا پیدا نمیشود سبزاللهی و توده ای و اکثریتی... میرحسین تو  که آرزویت برگشت به عصرطلایی امام دجالت است حداقل به ریش کثیفش تف نکن  چون او از سیلی خوردن مصدق کبیر خوشحال بود... . باز سایت کلمه : (. به پیروی از همراه بزرگ جنبش سبز، سازمان مجاهدین خلق را همچنان «منافقینی می‌دانیم که با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مرده‌اند» و هشدار میرحسین موسوی را اینگونه تکرار می‌کنیم که «هیچ دولتی نباید برای کسب امتیازهای خود آنان را زنده کند و اگر چنین تلاشی کرد در خاطر ملت ایران به بدنامی نامبردار خواهد شد») باید گفت ای هرزه علفهای طویله خمینی دجال اگر شما مجاهدین خلق ایران را منافق صدا نمیکردین و یا نمیخواندید باید ملت ایران به مجاهدان خود شک میکردند . دوستان این (حیوره ها ). به زبان آذری به کسانی  حیوره میگویند  که خمینی صفت باشند . : حتی گفته موسوی را نیز جعل میکنند وآنقدرعلیل مغزند که  گفته موسوی  را نیز چاپ میکنند یعنی این را تشخیص نمیدهند که موسوی خطابش ولایت جهلش بود نه دولتهای دیگر این گفته خود موسوی است نگاه کنید ببینید درکجای این گفته  موسوی خطابش  دولتها بوده؟ موسوی: (من به عنوان یک دلسوز می‌گویم منافقین با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مرده‌اند، شما(حاکمان) برای کسب امتیازهای جناحی و کینه ورزی، آن‌ها را زنده نکنید. )(میر حسین موسوی، بیانیه شماره ۱۷)
  واما دلم میخواد چند کلامی نیز خطاب به میرحسین موسوی بگویم ای میرحسین خائن آنهایی که عکس امام دجالت و خامنه ای جلاد را بپائین میکشیدند جگر مجاهد داشتند هیچ شباهتی به تو و رهروان تو نداشتند شعارشان مرگ بر اصل ولایت فقیه بود نه مثل تو که بگویند ما در چارچوب ولایت میخواهیم فعالیت کنیم اونها جنسشان از جنس شرف و ایستادگی و فدا بود مثل شما یک شبه با شال سبز خاتمی شیاد سبز نشدند . ریشه اونها در عمق دریای خونهای پاک وطن است با خون خودشان به پای این دفتر شرف مهر سرنگونی همان ولایتی که تو میخواهی در چارچوبش فعالیت بکنی زدند ... باز سایت کلمه:   .(در تاریخ معاصر ایران، هیچ حزب، سازمان و حتی هیچ فرقه‌ای به اندازه سازمان مجاهدین خلق در نزد ملت ایران بدنام نیست. هنوز ملت ایران، فراموش نکرده است که بهترین فرزندانش، توسط سازمان مجاهدین خلق به فجیع‌ترین شکل ممکن ترور شدند و به شهادت رسیدند)ای یاران و ای ایرانیان آزاده  ببینید اگر این مقاله رابه خامنه ای جلاد واگذارمیکردند میتوانست اینقدر بر علیه مجاهدین خلق قلم بزند؟ وقتی که به این علفهای هرزه  طویله خمینی دجال میگویم سبزاللهی خواهش میکنم سبزهای واقعی فرق خودشان را با اینها بدانند منظور اینها از کشته شدن بهترین فرزندان ایران به دست مجاهدین خلق ایران  لاجوردی و صیاد شیرازی است یکی قصاب اوین دیگری قصاب کردستان... . یک مبارز واقعی چه سبز و چه سرخ باشد به مرگ این جلادان افتخار میکند ... شعارسبزهای واقعی این بود مرگ بر اصل ولایت فقیه ... لابد منظوراین اراذل از بهترین فرزندان ایران همان لاجوردی دژخیم و صیاد شیرازی جلاد کردستان است .... بی شرمی را نگاه کنید  تمام جنایتهای خمینی دجال و خامنه ای جلاد را فراموش کرده اند حتی یک کلام از آنها اسم نمیبرند ولی برای قربانی کردن مجاهدین از هیچ رذل و رذالتی فروگذارنیستند . آیا ما انسانهای آزاده و ضد ولایت فقیه حق داریم به این اراذل بگویم سبزاللهی و یا حزب الله هوش کمی یواشتر شناسنامه همه ای شما ها در دست ما است یا نه ؟... باز سایت کلمه: (  مادامی که شالوده فرقه ای و فردپرستانه‌ی این سازمان باقی است این سازمان چاره ای جز تمکین به بیگانگان برای خنجر زدن به ملت خود ندارد و هر کشور و نهادی که از این سازمان حمایت کند، خود را در میان مردم ایران بدنام می‌کند و در اذهان تاریخی مردم ایران به دفاع از خشونت و خیانت مشهور می‌شو .) ببینید دوستان این موسوی آخوند صفت است از یک طرف آرزو میکند به عصر طلایی امام دجالش بگردد و از طرف دیگر به مجاهدین خلق ایران اتهام فرد پرستی میزند ! هموطنان عزیز شرف و انسانیت باید در خون انسان باشد نمیشود با یک شال سبزآن را به رگ یک فرومایه  انتقال داد آنهم از دست خاتمی شیاد که بی شرمانه هنوز هنوزه میگوید اگر شرط و شروط ما را قبول بکنند ما درچارچوب ولایت در انتخابات شرکت خواهیم کرد  تف بر اون قبر کثیف دجالت ای شیاد . آخه این سازمان مجاهدین کی به ملت ایران خنجر زده است؟ در بالا گفتم که اینها لاجوردی و صیاد شیرازی را ملت حساب میکنند یک مشت بریده مزدور را نیز همراه خودشان کردند انگار که بقیه هیچی حالیشان نیست ببینید ای هرزه علف های طویله ولایت فقیه همه یتان باید به زباله دان تاریخ بروید و چنان خواهد شد... دوستان بیشترین قتلها در زمان همان موسوی خائن در ایران انجام گرفته است دست بریدن و  گردن زدن و  اعدام  دسته جمعی و  قتل عام زندانیان یعنی میتوان گفت دهه خونین  موسوی کی میخواهد جواب این همه جنایت را بدهد ؟ آقای موسوی رنگ علف یادتی امام دجالت به بروی  تظاهرات کنندگان رگبار بست ؟ یا زندانیان اسیر را قتل عام کرد؟ تو که وزیر کشور بودی چکار کرد؟ اگر واقعأ تو شرف ملی داشتی مثل آقای منتظری حداقل از این نظام شیطانی کناره گیری میکردی مگه نه؟ .... من برای اینکه اینمقاله فراموش نشود به تمام آت وآشغالهای سبز از نوع ولایت فقیهی و سبز اللهی های کثیف که اسم سبزهای واقعی را دزدیدند میگویم یادتان باشد این  خامنه ای جلاد مثل پنبه ازتان استفاده میکند فراموش نکنید شماها مثل یک ابزار کرایه یمیباشید که  هیچ شباهتی به انسان ندارید .... من بعنوان یک ایرانی به تمام دژخیمان میگویم چه پاسدار و چه سبز اللهی و چه توده و اکثریتی  عمر کثیفتان به سر آمده است هرچقدر در توان دارید به جلوی پای مبارزان و مجاهدان ملت ایران سنگ به اندازید و زوزه بکشید و دهانهای گشادتان را پاره بکنید ... این ملت 80 میلیونی ایران باید حرف آخر را بزند نه توی قاتل آقای موسوی باور کنید این ملت برای سرنگون کردن شما پس مانده های خمینی دجال به اندازه کافی قهرمانانی دارند هیچ دژخیمی را از خشم آنان گریزی نیست، دارم با چشم میبینم که ملت بزرگ ایران مثل نازی های هیتلری سرهای تان را تراشیده در کوچه و خیابان به سرتراشیده های خمینی دجال معرف میشوید.... شما ها  اعتقادتان به  ولایت فقیه  مطلقه است و عاقبتان نیز سرتراشیده ها معرف علفهای هرزه خواهید شد درود بر سبزهای واقعی که شعارشان مرگ بر اصل ولایت فقیه بود و هستش درود برضد ولایت فقیه لعنت بر خمینی و پیروانش باد زنده باد ایران زنده باد ایرانی باشید تا شیران غران وطن وارد میدان بشوند هم ریش و هم ریشه تان را خواهند سوزاندخانباباخان

  ۱ نظر:

  1. امپریالیسم و نوکران شرق و غرب آن برای دسترسی به هر چه بیشتر ثروت ایران و منطقه از هیچ جنایاتی فرو گذار نیستند، اما کور خوانده اند که بتوانند به سادگی‌ مانند گذشته با قتل‌عام خلق‌ها به اهدافشان برسند.

   خلق‌ها بیدارند و دشمن خلق‌ها در خواب بیند پنبه دانه.

   زنده باد اشرف و اشرفیان این دلیر مردان و زنان خلق قهرمان ایران زمین

   نابود باد امپریالیسم و ارتجاع کور و همکاران داخلی‌ و خارجی‌ جنایتکار آن

   پاسخحذف